ฝันข้างขึ้นข้างแรม ทำนายฝัน อ่านคำทำนายที่ MUGHUAY ทะลุปรุโปร่ง

ฝันข้างขึ้นข้างแรม ครับ MUGHUAY ขอเสนอการฝันในข้างขึ้นข้างแรม ซึ่งมีอิทธิพลต่อผู้ฝันเป็นอย่างมาก ตามตำราทำนายฝันโบราณ ท่านได้อธิบายไว้ค่อนข้างละเอียด อ่านต่อได้ที่ เว็บหวยออนไลน์ ครับ

ฝันข้างขึ้นข้างแรม อ่านคำทำนายที่ MUGHUAY

ฝันข้างขึ้นข้างแรม  แน่นอนครับ MUGHUAY ได้นำรายละเอียดบางส่วนมาให้ท่านสมาชิกได้อ่าน เพื่อให้เข้าใจว่ามีผลกับเราอย่างไร? กระทบอย่างไร? มากหรือน้อย? อ่านต่อที่ เว็บหวยออนไลน์ ครับ


*MUGHUAY ได้นำบริการดีๆมีสาระ นำเสนอแด่ท่านสมาชิก มีแต่กำไรล้วนๆ …เชิญครับ


ทำนายฝัน | มูลเหตุของความฝัน | วันเวลาฝันบอกเหตุ | ฝันข้างขึ้นข้างแรม | ฝันกับตัวเลข | ก้เคล็ดฝันไม่ดี

ข้างขึ้นข้างแรม คืออะไร?

ฝันข้างขึ้นข้างแรม คือดิถี หรือ การเกิดข้างขึ้นข้างแรม ของดวงจันทร์ ในทางดาราศาสตร์ เป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์อย่างหนึ่งที่เกิดกับดวงจันทร์ นั่นคือ ดวงจันทร์จะมีส่วนสว่างที่สังเกตได้ที่ไม่เท่ากันในแต่ละคืน เกิดจากการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก โดยหันส่วนสว่างเข้าหาโลกต่างกัน ดิถีที่ต่างกันนี้เองมักใช้กำหนดวันสำคัญทางพุทธศาสนา และใช้เป็นหลักในการนับเวลา ในปฏิทินจันทรคติ ก่อนที่จะมานิยมใช้ปฏิทินสุริยคติ

ข้างขึ้นข้างแรม กับทำนายฝัน?

ฝันในวันข้างขึ้น?

 • ขึ้น 1 ค่ำ:
  • เป็นความฝันที่มีความหมายเดี๋ยวเดียว คือถ้าเป็นฝันดีก็จะเป็นไปตามนั้น แต่ถ้าเป็นฝันร้ายก็จะกลายเป็นเรื่องดี
 • ขึ้น 2 ค่ำ:
  • เป็นความฝันที่คนทั่วไปไม่ค่อยเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นฝันดีหรือร้ายก็ไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามนั้น
 • ขึ้น 3 ค่ำ:
  • เป็นความฝันที่มีความหมายที่ยากต่อการเชื่อถือ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกครั้งจะเป็นไปตามนั้นเหมือนกัน
 • ขึ้น 4 ค่ำ:
  • ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนาย
 • ขึ้น 5 ค่ำ:
  • เป็นความฝันที่มีความยากที่จะเชื่อถือ
 • ขึ้น 6 ค่ำ:
  • เป็นความฝันที่มีความหลากหลาย การเชื่อถือไม่เท่าเทียมกัน แต่ถ้าเป็นฝันร้ายควรหลีกเลี่ยงการเล่า
 • ขึ้น 7 ค่ำ:
  • ไม่ว่าฝันดีหรือร้ายก็จะมีโอกาสเป็นจริงตามคำทำนาย
 • ขึ้น 8 ค่ำ:
  • ฝันดีหรือร้ายก็จะมีโอกาสเป็นจริงตามคำทำนาย ลักษณะของฝันมีความคล้ายคลึงกับขึ้น 7 ค่ำ
 • ขึ้น 9 ค่ำ:
  • ฝันดีหรือร้ายก็จะมีโอกาสเป็นจริงตามคำทำนาย ความเป็นจริงอาจเกิดขึ้นได้เร็วกว่าขึ้น 7 ค่ำ
 • ขึ้น 10 ค่ำ:
  • ฝันดีหรือร้ายก็จะมีโอกาสเป็นจริงตามคำทำนาย
 • ขึ้น 11 ค่ำ:
  • ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนาย แต่อาจต้องรออีกหลายวัน
 • ขึ้น 12 ค่ำ:
  • ความฝันจะมีแนวโน้มที่จะกลับตรงข้าม คือฝันดีจะกลายเป็นร้าย และฝันร้ายจะกลายเป็นดี
 • ขึ้น 13 ค่ำ:
  • ฝันในวันนี้จะมีโอกาสเป็นจริงเรื่องเดียว คือเรื่องแต่งงาน แต่นอกนั้นความเชื่อไม่ได้
 • ขึ้น 14 ค่ำ:
  • ความฝันมีโอกาสเป็นจริงตามคำทำนาย แต่ต้องรออีกนาน
 • ขึ้น 15 ค่ำ:
  • ความฝันจะเป็นจริงในอีก 10 วันข้างหน้า

ฝันในวันข้างขึ้น?

 • แรม 1 ค่ำ:
  • คำทำนายว่า ฝันในคืนนี้จะเป็นจริงอย่างแน่นอน ความฝันนี้มีความน่าเชื่อถือสูง และเป็นไปตามที่ฝันไว้
 • แรม 2 ค่ำ:
  • คำทำนายว่า ฝันในคืนนี้จะเป็นจริงภายใน 3 วันถัดไป ความฝันนี้จะเป็นความจริงในอีกไม่ช้า
 • แรม 3 ค่ำ:
  • คำทำนายว่า ฝันในคืนนี้เป็นความฝันที่ยากที่จะเชื่อ บางครั้งอาจไม่มีความเชื่อถือ
 • แรม 4 ค่ำ:
  • คำทำนายว่า ความฝันนี้เป็นความฝันที่ดีและมีประโยชน์ แม้จะเป็นฝันร้ายก็จะกลายเป็นสิ่งดีงาม
 • แรม 5 ค่ำ:
  • คำทำนายว่า ความฝันนี้จะกลายเป็นความจริงในอีก 4 วันถัดไป มีความน่าเชื่อถือสูง
 • แรม 6 ค่ำ:
  • คำทำนายว่า ความฝันนี้เป็นความฝันที่ยากที่จะเชื่อ บางครั้งอาจไม่มีความเชื่อถือ
 • แรม 7 ค่ำ:
  • คำทำนายว่า ความฝันนี้จะกลายเป็นความจริงอย่างรวดเร็ว มีความน่าเชื่อถือสูง
 • แรม 8 ค่ำ:
  • คำทำนายว่า ความฝันนี้จะกลายเป็นความจริงในอีก 3 วันถัดไป มีความน่าเชื่อถือสูง
 • แรม 9 ค่ำ:
  • คำทำนายว่า ความฝันนี้จะเป็นความดีเสมอ แม้จะเป็นฝันร้ายก็จะกลายเป็นสิ่งดีงาม
 • แรม 10 ค่ำ:
  • คำทำนายว่า ความฝันนี้จะกลายเป็นความจริง และจะมีข่าวดีเกิดขึ้นภายใน 8 วัน
 • แรม 11 ค่ำ:
  • คำทำนายว่า ความฝันนี้เป็นความฝันที่เตือนให้ระวังตัว มีสิ่งที่ควรสังเกต
 • แรม 12 ค่ำ:
  • คำทำนายว่า ความฝันนี้เป็นความฝันที่บอกข่าวดีสำหรับอนาคตของผู้ฝัน มีความน่าเชื่อถือสูง
 • แรม 13 ค่ำ:
  • คำทำนายว่า ความฝันในคืนนี้จะเป็นจริงและมีผลดีเสมอ มีความน่าเชื่อถือสูง
 • แรม 14 ค่ำ:
  • คำทำนายว่า ความฝันในคืนนี้จะเป็นจริงและมีผลดีเสมอ มีความน่าเชื่อถือสูง (เหมือนแรม 13 ค่ำ)
 • แรม 15 ค่ำ:
  • คำทำนายว่า ไม่ว่าฝันจะเป็นดีหรือร้าย จะเป็นจริงตามคำทำนายในวันนี้ มีความน่าเชื่อถือสูง

ความฝันคืออะไร

ความฝัน” ฝันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนืออำนาจจิตใจ: ฝันเป็นการเกิดขึ้นของลำดับภาพ ความคิด อารมณ์ และการรับรู้ที่เกิดขึ้นในจิตของเราขณะเราหลับหรืออยู่ในสถานะการหลับที่ไม่รู้ตัว เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแยกต่างหากจากสภาวะที่ตื่น

สรุป

การทำนายฝันเป็นเรื่องที่ท้าทายและน่าสนใจ เพราะมีความหลากหลายและความหมายทางจิตวิญญาณที่ลึกซึ้ง การฝันสามารถเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและความเข้าใจในอารมณ์และความคิดของตนเอง ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นฝันที่มีความหมายหลากหลาย ตัวเลขมงคลที่ได้จากการตีความหมายท่านสามารถนำไปซื้อหวยออนไลน์ได้ที่ MUGHUAY ในเมนู สมัครซื้อหวยออนไลน์ / ซื้อหวยรัฐบาล / ซื้อหวยลาว / ซื้อหวยฮานอย / ซื้อหวยพม่า / ซื้อหวยมาเลย์ / ซื้อหวยหุ้น / ซื้อยี่กี ครับ


ฝันข้างขึ้นข้างแรม ในทำนายฝันที่เว็บหวยออนไลน์ ก็ได้รับชมไปแล้ว ฝันข้างขึ้นข้างแรมเกี่ยวข้องกับการฝัน ซึ่งมีผล มีอิทธิพลเรา ต่อท่าน ต่อคนรอบข้างคนที่เรารัก อ่านเพิ่มเติมได้ที่ MUGHUAY