มูลเหตุแห่งความฝัน อ่านคำทำนายที่ MUHUAY กระจ่างแจ้ง

มูลเหตุแห่งความฝัน ครับ MUGHUAY ขอเสนอมูลเหตุแห่งความฝัน ได้ปรากฎในพระไตรปิฎก อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต จตุตถปัณณาสก์ พราหมณวรรคที่ ๕ ในสุบินสูตร ตามอ่านต่อได้ที่ เว็บหวยออนไลน์ ครับ

มูลเหตุแห่งความฝัน พึงทราบวินิจฉัยในสุปินสูตรที่ ๖

มูลเหตุแห่งความฝันในพระไตรปิฎก ท่านได้กล่าวว่า ผู้ฝันย่อมฝันด้วยเหตุ ๔ ประการ คือ เพราะธาตุกำเริบ ๑ เพราะเคยเป็นมาก่อน ๑ เพราะเทวดาดลใจ ๑ เพราะบุรพนิมิต ๑.


*MUGHUAY ได้นำบริการดีๆมีสาระ นำเสนอแด่ท่านสมาชิก มีแต่กำไรล้วนๆ …เชิญครับ


ทำนายฝัน | มูลเหตุของความฝัน | วันเวลาฝันบอกเหตุ | ฝันข้างขึ้นข้างแรม | ฝันกับตัวเลข | ก้เคล็ดฝันไม่ดี

มูลเหตุแห่งความฝันมี 4 ประการ

 มูลเหตุแห่งความฝันมี 4 ประการ – ในบทนั้น ผู้ฝันย่อมฝันด้วยเหตุ ๔ ประการ คือ เพราะธาตุกำเริบ ๑ เพราะเคยเป็นมาก่อน ๑ เพราะเทวดาดลใจ ๑ เพราะบุรพนิมิต ๑.
              

1.  เพราะธาตุกำเริบ – ในฝันเหล่านั้น คนธาตุกำเริบ เพราะดีเป็นต้น เป็นเหตุทำให้กำเริบย่อมฝัน เพราะธาตุกำเริบ และเมื่อฝัน ย่อมฝันหลายอย่าง เช่น ฝันว่าตกจากภูเขา ว่าไปทางอากาศ ว่าถูกเนื้อร้าย ช้างและโจรเป็นต้นไล่ตาม.
               

2.เพราะเคยเป็นมาก่อน – เมื่อฝันโดยเคยเป็นมาก่อน ย่อมฝันถึงอารมณ์ที่เป็นมาแล้วในกาลก่อน.
               

3.เพราะเทวดาดลใจ – สำหรับผู้ฝันโดยเทวดาดลใจ ทวยเทพบันดาลอารมณ์หลายอย่าง เพราะประสงค์ดีก็มี เพราะประสงค์ร้ายก็มี
               

4.เพราะบุรพนิมิต – เมื่อฝันโดยบุรพนิมิต (ลางบอกล่วงหน้า) ย่อมฝัน อันเป็นบุรพนิมิตของประโยชน์หรือของความพินาศที่ประสงค์จะเกิดด้วยอำนาจบุญและบาป ดุจพระชนนีของพระโพธิสัตว์ ได้นิมิตในการได้พระโอรส ดุจพระเจ้าโกศลทรงฝันเห็นสุบิน ๑๖ และดุจพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้แล ครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ ทรงฝันเห็นมหาสุบิน ๕ ประการนี้.

  • ฝันใหนจริงฝันใหนไม่จริง
    • ในฝันเหล่านั้น ฝันเพราะธาตุกำเริบ และเพราะเคยเป็นมาก่อนไม่จริง.
    • ฝันเพราะเทวดาดลใจ จริงบ้าง ไม่จริงบ้าง เพราะว่า เทวดาทั้งหลายโกรธขึ้นมา ประสงค์จะให้ถึงความพินาศด้วยอุบาย จึงแสร้งทำให้ผิดปกติ.
    • แต่ฝันเพราะบุรพนิมิต เป็นจริงโดยส่วนเดียวแท้.
  • แม้เพราะความเกี่ยวข้องของมูลเหตุ ๔ อย่างเหล่านี้ต่างกัน ฝันจึงต่างกันไป ฝันแม้ทั้ง ๔ นั้น พระเสกขะและปุถุชนย่อมฝัน เพราะยังละวิปัลลาสไม่ได้. พระอเสกขะไม่ฝัน เพราะละวิปัลลาสได้แล้ว. ก็เมื่อฝันนั้น หลับฝัน ตื่นฝัน หรือว่าไม่หลับไม่ตื่นฝัน.

ทำนายฝัน | มูลเหตุของความฝัน | วันเวลาฝันบอกเหตุ | ฝันข้างขึ้นข้างแรม | ฝันกับตัวเลข | ก้เคล็ดฝันไม่ดี

ความฝันคืออะไร

ความฝัน” ฝันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนืออำนาจจิตใจ: ฝันเป็นการเกิดขึ้นของลำดับภาพ ความคิด อารมณ์ และการรับรู้ที่เกิดขึ้นในจิตของเราขณะเราหลับหรืออยู่ในสถานะการหลับที่ไม่รู้ตัว เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแยกต่างหากจากสภาวะที่ตื่น


สรุป

การทำนายฝันเป็นเรื่องที่ท้าทายและน่าสนใจ เพราะมีความหลากหลายและความหมายทางจิตวิญญาณที่ลึกซึ้ง การฝันสามารถเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและความเข้าใจในอารมณ์และความคิดของตนเอง ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นฝันที่มีความหมายหลากหลาย ตัวเลขมงคลที่ได้จากการตีความหมายท่านสามารถนำไปซื้อหวยออนไลน์ได้ที่ MUGHUAY ในเมนู สมัครซื้อหวยออนไลน์ / ซื้อหวยรัฐบาล / ซื้อหวยลาว / ซื้อหวยฮานอย / ซื้อหวยพม่า / ซื้อหวยมาเลย์ / ซื้อหวยหุ้น / ซื้อยี่กี ครับ


ทำนายฝัน ล่าสุด วันนี้ =>


MUGHUAYอัพเดท ทำนายฝันล่าสุดวันนี้ 23/9/66


มูลเหตุแห่งความฝัน ครับก็จบไปแล้วมูลเหตุแห่งความฝัน ติดต่ดตามอ่านฝันอื่นๆได้ที่ MUGHUAY/ทำนายฝัน และยังนำเลขเด็ดจากความฝันไป ซื้อหวยออนไลน์ ได้ด้วยนะครับ